یار مهربان

آموزشی - تربیتی

به نام خدا

نام :

دبستان پسرانه سیادت 1 

نظر آموزگار :

نام خانوادگي :

درس : انشا و نگارش  

تاريخ : 6/10/91

شماره :

پایه : ششم

مدت :   50  دقیقه

آموزگاران : محمّد چگنی زاده دانش آرا

 

رديف

دوست خوبم : لطفاً با دقّت سؤالات را بخوان . بعد پاسخ مناسب را بنویس.

بارم

1

با استفاده از جان بخشی به اشیا برای کلمه ی داده شده ، یک جمله بنویس.

زبان سبز:  ..............................................................................................................................

1

2

عبارت ((یکی دو پیراهن بیش تر پاره کردن )) کنایه از چیست؟ ......................................................

5/0

3

برداشت خود را از ضرب المثل (( جایی که نمک خوردی ، نمکدان مشکن )) ،در یک بندکوتاه بنویس.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1

4

واژه ی داخل کمانک را جایگزین کن و به تناسب آن جمله را دوباره بنویس.

مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزیرند. (ما )

....................................................................................................................................................................................................

1

5

عبارت زیر را به نثرساده بنویس.

رستم در خشم می شود:.............................................................................................................................................................................................

5/0

6

جمله ی زیر را در دو سطر ،ادامه بده .

شهید همچون ................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

1

7

از میان کلمه های زیر کلمه های جمع ومفرد را مشخص کن ودر جای مناسب بنویس.

درختان  *موجودات *گل ها  *آسمان  * مرغزار                           

............................................................

..............................

..............................

                                        

      مفرد                                                                                جمع

 

1

8

متن زیر را با یکی از حروف ( از ، به ، در ، با ) کامل کن.

چلچله ی خوش آواز ......... آبی آرام بلند به پرواز در آمد........... ابر سلام کرد .......... کنار خورشید گذشت و به او لبخند زد .......... باد هم نوا شد. به زمزمه ی آب گوش فرا داد.

1

9

کلماتی را که با هم ارتباط دارند ،در یک گروه قرار بده .                                       

فکر ، معلومات ، تعلیم ،تفکّر ، معلّمان ، متفکّران

الف: ...............................................................................................................................................

ب: .................................................................................................................................................

5/1

10

تصویر داده شده را در چند سطر توصیف کن.

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

5/1

11

از دوست خود چه انتظاراتی داری؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

گزارشی از آنچه امروز در مسیر مدرسه دیده ای بنویس.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

هر مورد 5 نمره ( 10 )

موفقيت شما آرزوي ماست 

 

نوشته شده در چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱| ساعت ۱۱:۳۲ قبل از ظهر| توسط محمد چگنی زاده | |


قالب وبلاگ : فقط بهاربيستگوف - دکوراسیون داخلی - شهید - تب یکم | باشگاه موفقیت - سیسمونی